Majoitus Kuukkeli Tietosuojailmoitus - Majoitus Kuukkeli

Matkustajarekisteri majoitusta TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen) Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

1. Rekisterinpitäjä Inari-Saariselkä vuokrahuoneistot Oy / Majoitus Kuukkelin majoutukset listattuna viimeisellä sivulla. Osoite: Saariseläntie 1, 99830 Saariselkä Y-tunnus: 2613168-2 Tietosuojavastaavan yhteystiedot: kuukkeli@saariselka.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot kuukkeli@saariselka.fi

3. Rekisterin nimi Inari-Saariselkä vuokrahuoneistot Oy:n (ISSV) majoituksen matkustajarekisteri. Kunkin majoituksen majoitusrekisteriä käsitellään kuitenkin itsenäisenä rekisterinä. Rekisterien tietoja ei yhdistetä.

Inari-Saariselkä vuokrahuoneistot Oy‘n Aputoiminimet: Finland Lapland Saariselkä accommodation Inari-Saariselkä Keskusvuokraamo Inari-Saariselkä lomahuoneistot Saariselkä mökkimajoitus Saariselkä vuokramökit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Matkustajatietojen käsittely ja matkustajarekisterin pitäminen perustuu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin. Rekisterissä käsitellään hotelliin kirjautuneiden matkustajien tiedot.

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 308/2006

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä ei ole henkilökohtaiset käyttäjätunnukset vain ylies tunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

6. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun

7. Käsiteltävät henkilötiedot Matkustajarekisteissä käsitellään laissa mainitut matkustajatiedot:

1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus; 2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat; 3) matkustajan osoite; 4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen; 5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä 6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa Ryhmämatkalle osallistuvista tehdään ryhmämatkailmoitus, jossa on vastaavat tiedot.

Palveluiden käyttäjän oikeudet Palveluiden käyttäjänä Sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja Sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Saat tietosi poistetuiksi järjestelmistämme tai voit rajoittaa niiden käsittelyä. Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä tietosuojavastaavaan.

8. Käsiteltävät henkilötietoryhmät Majoittuvien asiakkaiden henkilötiedot

9. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä Kerättävät tiedot saadaan majoittujalta, matkustajailmoituksesta jonka matkustaja tai ryhmämatkan kohdalla ryhmämatkan johtaja täyttää ja vahvistaa allekirjoituksellaan. Matkustajatietojen pohjana voidaan käyttää hotellin varauksessa olevia tietoja, jotka majoittuja täydentää muilla matkustajarekisteriin vaadituilla tiedoilla sisäänkirjautumisen yhteydessä.

10. Henkilötietojen vastaanottajat Annettujen tietojen perusteella voidaan tarkistaa ja päivittää Majoitus Kuukkelin – ja ravitsemiskaupan asiakasrekisterin tietoja osoitteen, syntymäajan ja mukana matkustavien henkilöiden tiedoilla.

Henkilötunnusta ja matkustusasiakirjan tietoja ei siirretä muualle.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain mukaisesti majoitustoiminnan harjoittajan on salassapitosäännösten estämättä luovutettava ulkomaalaisia koskevat matkustajatiedot paikallisen kihlakunnan poliisilaitokselle. Poliisilla on oikeus saada myös muiden matkustajien tiedot, jos ne ovat poliisin virkatehtävien hoitamiseksi tarpeen. Lisäksi tietoa annetaan erikseen laissa määritellyissä tapauksissa muille viranomaisille, jotka ovat rajavartiolaitos, tullilaitos, pelastusviranomainen, terveydensuojeluviranomainen tai puolustusvoimat.

11. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet Matkustajan henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Asiakastietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, silloin kun se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Palvelukumppanimme ovat asianmukaisin sopimuksin sitoutuneet EU-US Privacy Shield -tietosuojajärjestelyyn tai EU:n mallisopimuksiin.

12. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit Matkustajatietojen säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä. Matkustajarekisterin muodostavia matkustajailmoituksia säilytetään yksi (2) vuosi, minkä jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti.

13. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterissä olevat tiedot ovat matkustajan itsensä kirjaamat ja allekirjoituksellaan vahvistamat. Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojen oikaisemista koskee siten vain asiakasrekisteriin siirrettyjä tietoja.

Matkustajatietoja käsitellään lakiin perustuen niin kauan kuin majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annettu laki vaatii. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia tietojensa poistamista niin kauan kuin tietoja on lain mukaan säilytettävä.

Rekisteröity ei voi vastustaa tietojensa käsittelyä niihin tarkoituksiin, jotka laki määrää. Mikäli matkustaja ei halua antaa lain vaatimia tietoja, estää tämä majoittumisen kyseessä olevaan majoitukseen.

Rekisterin tietojen perusteella ei tehdä suoramarkkinointia.

14. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot Matkustajarekisterin henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointia eikä automaattista päätöksentekoa.

15. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista Matkustajailmoitukset säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on vain rajatulla joukolla yksikön henkilökuntaa.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin ja tietoihin perustuen esimerkiksi esiinnytään rekisteröidyn nimissä. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

16. Inari-Saariselkä vuokrahuoneistot Oy:n majoitukset, joita tämä tietosuojaseloste koskee

Majoitus Kuukkeli majoitukset ja käyntiosoite:

 1. Kuukkeli Apartments Suite. Honkapolku 8, 99830, Saariselka
 2. Apartments Saariselkä Kuukkeli. Saariseläntie, 99830, Saariselkä
 3. Kuukkeli Hirvas Suite. Raitopolku 12A, 99830, Saariselkä
 4. Kuukkeli Teerenpesä Suite 2. Saariseläntie 5 C 22, 99830, Saariselkä
 5. Saariselkä Kuukkeli Inn. Honkapolku 6, 99830, Saariselkä
 6. Chalet Kuukkeli AuroraCabins. Viskitie 30 A, 99830, Saariselkä
 7. Aparthotel Kuukkeli Aurora. Viskitie 8A, 99830, Saariselkä
 8. Apartment Teerenpesue. Saariseläntie 5, 99830, Saariselkä
 9. Kuukkeli Porakka Rooms. Vahtamantie 18, 99830, Saariselkä
 10. Log House Kuukkeli Teerenpesä. Saariseläntie 5 c 22, 99830, Saariselkä
 11. Apartments Kuukkeli Hirvas. Raitopolku 12A, 99830, Saariselkä
 12. Apartments Kuukkeli Tokka. Raitopolku 12B, 99830, Saariselkä
 13. Apartments Kuukkeli. Honkapolku 6, 99830, Saariselkä
 14. Ivalo Airport Inn By Kuukkeli. Rovaniementie 770, 99800, Ivalo
 15. Holiday arctic house ivalo By Kuukkeli. Petsamontie 42, 99800, Ivalo
 16. Apartments Vuotso. Nutukastie 11, 99690, Vuotso
 17. Apartments Sodankylä. Jäämerentie 2-4, 99600, Sodankylä
 18. Saariselkä Kuukkeli Teerenpesä Suite 1. Saariseläntie 5 c 22, 99830, Saariselkä