Varausehdot - Majoitus Kuukkeli

Inari Saariselkä Vuokrahuoneistot Oy, Inari-Saariselkä Keskusvuokraamo Oy, Majoitus Kuukkeli lomahuoneistojen varausehdot yksityisille henkilöille sekä yrityksille.

Majoitus Kuukkeli lomahuoneistot noudattaa majoituspalvelujen tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.
• Varaajan tulee olla täysivaltainen.
• Valmismatkojen osalta noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja.

Varaaminen ja maksu
Varaus on vahvistettu, kun ennakkomaksu, 30 % varauksen arvosta + toimitusmaksu on maksettu eräpäivään mennessä. Ennakkolasku ja loppulasku lähetetään samanaikaisesti. Loppulasku on maksettava viimeistään 6 viikkoa ennen majoituksen alkua. Varaajalle lähetetään samalla myös varausvahvistus ja kohdekuvaus, jossa on ohjeet avainten vastaanottamisesta ja luovutuksesta.

Inari-Saariselkä Keskusvuokraamon /Majoitus Kuukkelin ehdot
Maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Majoitus Kuukkeli lomahuoneistolla on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Maksutapalisä
Kaikista korttimaksuista voidaan periä maksutapalisä.

Luottokorttitietojen luovuttaminen
Majoitus Kuukkeli lomahuoneistot (halutessaan) kerää asiakkailtaan luottokorttitiedot mahdollisten lisäkulujen (esim. varauksen peruuttamatta jättäminen asiakkaan puolelta nk. No Show asiakas, lisäsiivous, aiheutetut vahingot kohteessa) vakuudeksi. Korttitietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä käytetä muuhun tarkoitukseen.

Oikeus hintojen muutoksiin
Majoitus Kuukkeli lomahuoneistot varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä.

Peruutuksen ehdot
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin kirjallinen tieto peruutuksesta on saapunut Majoitus Kuukkeli lomahuoneistolle ja peruutus on vahvistettu vastaanotetuksi.
Mikäli yksittäinen asiakas peruuttaa varauksensa
• vähintään 30 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan koko vuokra vähennettynä ennakkomaksulla ja toimitusmaksulla.
• 0-30 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan koko vuokra ja toimitusmaksu
Mikäli asiakas muuttaa lomakohdetta tai loman ajankohtaa, sitä pidetään aikaisemman tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Oikeutta varauksen peruutukseen tai varausmaksun palautukseen ei synny mikäli joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa.
Tarkista matkavakuutuksesi kattavuus matkan peruuntumisen varalta.

Majoitus Kuukkeli lomahuoneiston oikeus peruuttaa varaus
Majoitus Kuukkeli lomahuoneistolla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure.
Tällöin asiakkaalla on oikeus saada vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli ennakkomaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, on Majoitus Kuukkelilla oikeus peruuttaa varaus.

Avainpalvelu
Tiedot avainpalvelusta on erillisenä liitteenä ja/tai kohteen tuotekuvaksessa.
Avainten kadottamisesta perimme todelliset kustannukset ja toimituskulut (väh. 80 euroa).

Oleskelu lomakohteessa:
Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 15-16 lähtöpäivään klo 12 -13 majoituskohteesta riippuen.
• Asiakkaan oletetaan majoittuvan/käyttäytyvän vuokraamassaan kohteessa hyvien tapojen mukaan.
• Varauksen kohdekuvauksessa voidaan erikseen mainita, mikäli liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet) ja loppusiivous sekä takkapuiden sisältyminen eivät sisälly majoitushintaan (huoneisto-/mökkikohtainen). Tarkista varausvahvistuksesi kohdekuvaus.
• Mikäli majoituskohde vaatii normaalista poikkeavan (lisä)siivouksen, on Majoitus Kuukkeli lomahuoneistolla/ huoltajalla oikeus periä siivouksesta lisämaksu.
• Mikäli majoitushintaan ei sisälly loppusiivousta ja asiakas ei ole tehnyt siivousta asianmukaisesti, on Majoitus Kuukkeli lomahuoneistolla/huoltajalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena.

Henkilömäärä
Varausta tehdessä pyydetään ilmoittamaan majoittujien henkilömäärä yleisiin turvallisuusmääräyksiin perustuen. Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä varauksessa ja/tai laskussa on ilmoitettu. Majoitus Kuukkelilla on oikeus periä lisämaksu väärinkäytöksen yhteydessä.
Teltan tai asuntovaunun/-auton käyttö lomakohteen tontilla ilman lupaa on kielletty.
Tupakointi on kielletty kaikkien majoituskohteiden sisätiloissa.
Mikäli majoituskohteessa on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut, min. 300 euroa.
Lemmikkieläimiä saa tuoda vain kohteisiin, joihin se on sallittu ja majoittuja/vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan lemmikistä ennakkoon varauksen yhteydessä. Lisämaksu lemmikistä on huoneistokohtainen. Lemmikkieläimen jätökset tulee korjata pois luonnosta.

Vahingot
Majoittujalla on velvollisuus lähtiessään tarkistaa, että huoneiston ikkunat ovat suljettu ja ovet lukittu.
Majoittuja/huoneiston varaaja on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä.
Alaikäisten vahingonteosta vastaa huoltaja. Mikäli päivystys joutuu antamaan yöllä palveluja majoittujasta johtuvasta syystä (esim. avainten katoaminen), veloitetaan siitä tuntityökorvaus 50 euroa/h (sis. alv), sunnuntaisin ja juhlapyhinä 100 euroa/h (sis. alv). Majoittujan omien vahinkojen korvaamiseksi suosittelemme ottamaan henkilökohtaisen matkavakuutuksen.

Häiriö- tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen
Mikäli vuokralainen ei vuokranantajan/vuokranantajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokranantajalla/ vuokranantajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan varaajalta eikä vuokraa palauteta.

Valitukset
Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan huoltajalle, jonka tiedot löytyvät majoituskohteen mökkikirjasta.
Vaikka välittäjä ei ole vastuussa kohteen kunnossa ilmenneistä puutteista, on ne hyvä saattaa myös Majoitus Kuukkeli lomahuoneiston
tiedoksi puh. 044-3636972. Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida.

Kadonneet tavarat
Kadonneiden tavaroiden palauttamisen yhteydessä perimme erillisen palvelumaksun, pääsääntöisesti 20 euroa + toimituskulut. Löytötavarat palautetaan ainoastaan vastaanottajan maksamana.
Löytötavaroita säilytämme 3 kk. Vähäarvoisia löytötavaroita ei säilytetä.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka
Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä
sopimukseen, riidat ratkaistaan Rovaniemen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Majoitus Kuukkeli ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, meistä riippumattomista muutoksista.
Majoitus Kuukkeli pidättää oikeudet muutoksiin.

Yhteystiedot:
Inari Saariselkä Vuokrahuoneistot Oy, Inari-Saariselkä Keskusvuokraamo Oy, Majoitus Kuukkeli lomahuoneistot
Y- tunnus: 2613168-2
Puhelin: +358 44 3636 972, +358 600 302700
Osoite: Saariseläntie 1, FI-99830 Saariselkä
Sähköposti: kuukkeli@saariselka.fi
www.majoituskuukkeli.fi